Lời nói đầu

Xin chào quý vị, độc giả từ thập phương đến với trang web của Tobias Barisch!

Chuyên cung cấp dịch thuật dịch miệng (phiên dịch) và dịch viết (biên dịch) từ tiếng Việt sang tiếng Đức và ngược lại.
Giải thích quy trình thủ tục hành chính, thủ tục tòa án và tư vấn pháp lý trực tiếp liên quan đến văn bản, giấy tờ, tài liệu cần được dịch chuyển chính thức từ ngôn ngữ tiếng Việt sang ngôn ngữ hành chính Đức và ngược lại.

--> Liên hê

Trang web này đang trong giai đoạn hình thành.