Thông tin pháp lý

Nội dung về Thông tin pháp lý là yêu cầu bắt buộc đối với bên vận hành website theo luật định Đức và Quy định Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu (GDPR). Nội dung ràng buộc về mặt ngôn ngữ tòa án căn cứ Impressum (thông tin tác giả)Datenschutz (bảo vệ dữ liệu) bằng tiếng Đức. Bản dịch tiếng Việt phục vụ người biết tiếng Việt tham khảo thêm về các điều khoản sử dụng website của tôi:

Bên vận hành website: Doanh nghiệp tư nhân Tobias Barisch Vietnam-Experte
Người đại diện theo pháp luật: Tobias Barisch
Trụ sở: Atostraße 9 - 88697 Bermatingen
Điện thoại: 07544-9870829 - E-Mail: mail(at)tobiasbarisch.com
Mã số thuế giá trị gia tăng: DE287289635

Chịu trách nhiệm nội dụng theo §5 TMG [nghĩa vụ cung cấp thông tin chung, Luật Phương tiện truyền tin thông qua internet (Luật Internet)]: Tobias Barisch


Thông tin pháp định liên quan đến ngành nghề có điều kiện:

Ông Tobias Barisch đã được bang Sachsen cho phép giữ danh hiệu nghề nghiệp được pháp luật bảo hộ
"staatlich geprüfter Übersetzer für die vietnamesische Sprache" [biên dịch viên tiếng Việt cấp nhà nước] và
"staatlich geprüfter Dolmetscher für die vietnamesische Sprache" [phiên dịch viên tiếng Việt cấp nhà nước].
Chủ tịch Tòa án Vùng Konstanz trao các chức danh nghiệp vụ "Öffentlich bestellter und beeidigter Urkundenübersetzer der vietnamesischen Sprache für Baden-Württemberg" [Biên dịch viên giấy tờ bổ nhiệm công và tuyên thệ cho ngôn ngữ tiếng Việt] vào ngày 30/08/2013 và "Allgemein beeidigter Verhandlungsdolmetscher der vietnamesischen Sprache für die Gerichte des Landes Baden-Württemberg" [thông dịch viên tòa án tuyên thệ chung] vào ngày 13/12/2013. Căn cứ §189 (2) GVG [Luật Hiến pháp Tòa án] lời tuyên thệ của phiên dịch viên tại tòa án có thẩm quyền theo luật định cấp bang được công nhận tại toàn bộ các bang khác. Tương tự, sự bổ nhiệm công cộng hay sự  trao quyền hạn biên dịch viên giấy tờ có giá trị pháp lý tại tất cả các bang (§142 (3) ZPO [Bộ luật Thủ tục tố tụng dân sự]) của nước Cộng hòa Liên bang Đức.


Thông tin pháp định liên quan đến bảo hiểm nghề nghiệp:
Hoạt động nghề nghiệp của tôi được bảo đảm bởi Bảo hiểm Trách nhiệm Nghề nghiệp / Cơ sở kinh doanh Bắt buộc của Generali AG, 81731 München, số tiền bảo hiểm EUR 3.000.000,00 có giá trị áp dụng "toàn cầu, trừ Hoa Kỳ và Canada".
Ngoài ra, hoạt động nghề nghiệp của tôi được tự nguyện bảo đảm thêm bởi Bảo hiểm Trách nhiệm Bồi thường Thiệt hại Vật chất của AIG Europe Limited, Direktion für Deutschland, Neue Mainzer Str. 46-50, 60311 Frankfurt am Main, số tiền bảo hiểm EUR 300.000,00 có giá trị áp dụng "toàn cầu" .

Chỉ dẫn giải quyết tranh chấp giao dịch Online
Đơn vị phụ trách hòa giải là:
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.
Straßburger Straße 8
77694 Kehl am Rhein


Chịu trách nhiệm nội dung

Các nội dung của website này đã được tác giả soạn thảo với sự chú tâm cao nhất có thể. Tuy nhiên, miễn trách nhiệm về sự đúng dắn, tính đầy đủ hay sự cập nhật kịp thời các nội dung. Căn cứ §7 I TMG tác giả chịu trách nhiệm về các nội dung của riêng mình. Tuy nhiên, tác giả không có nghĩa vụ giám sát những thông tin được gửi đến hoặc những thông tin do bên thứ ba cung cấp đã lưu dữ; tác giả cũng không có nghĩa vụ tìm hiểu về các tình tiết có thể chỉ đến hành vi hay hành động trái pháp luật cả. Điều này không áp dụng cho nghĩa vụ pháp luật cụ thể về sự xóa bỏ hay sự khóa chặn thông tin. Tuy nhiên, miễn trách niệm cho đến thời điểm nhận được tin về vụ việc vi phạm pháp luật cụ thể. Trong trường hợp nhận được tin về sự vi phạm pháp luật cụ thể, tác giả sẽ xóa bỏ những nội dụng có liên quan trong thời gian sớm nhất có thể.


Đường dẫn đến các website khác

Các đường dẫn đến các website khác đã được tác giả chọn lọc tại thời điểm tạo liên kết nhưng không cập nhật thường xuyên. Tobias Barisch Vietnam-Experte không chịu trách nhiệm về các nội dung hay với bất kỳ website nào khác được liên kết với website này.  Những website được liên kết do bên cung ứng mỗi website tự chịu trách nhiệm.

Đường dẫn tới website này

Nếu quý vị muốn liên kết website của mình hay do mình phụ trách với website này, quý vị chỉ được phép liên kết với trang chủ; không được phép liên kết bất kỳ trang nào khác trong website của Tobias Barisch Vietnam-Experte mà không có sự đồng ý bằng văn bản.


Lưu ý về bản quyền tác giả

Website (trang web) này chứa những đóng góp nội dung và hình ảnh được pháp luật bảo hộ bản quyền tác giả. Website này là tài sản của Tobias Barisch Vietnam-Experte. Nghiêm cấm trích dẫn hoặc sử dụng một hay nhiều phần nội dung thuộc website này trên website của bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Tobias Barisch.
Nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng mà Luật Bảo hộ Bản quyền Tác giả không cho phép, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Tobias Barisch. Điều khoản này đặc biệt áp dụng cho mọi hình thức phân phối phân phát, sửa đổi, dịch sang ngôn ngữ khác, lưu trữ, phát triển hoặc tái bản một phần hay toàn bộ nội dung trong kho dữ liệu hay bất ký phương tiện và hệ thống điện tử nào khác.


Bản quyền hình ảnh:

pexels.com